Din vicevært tager sig af den daglige rengøring og vedligeholdelse af bygningen

Måske vil du gerne spare pengene på professionel trappevask, vinduespolering og mindre reparationer og vedligehold. Mange boligforeninger vælger af samme grund at overlade ansvaret for trappevask og vinduespolering til beboerne, og afholder månedlige arbejdsdage hvor diverse vedligeholdelses arbejde udføres.

Dette er dog sjældent holdbart i længden. Trappevasken skal kun forsømmes et par uger i streg før opgange bliver nusset og uhygiejnisk. Til arbejdsweekender vil det typisk kun være Tordenskjolds Soldater som øder op gang på gang. Og derfor er ejendommen bedre tjent med en fast vicevært.

Lad din vicevært stå for snerydning, grusning og saltning

Om vinteren er det meget vigtigt at være opmærksom på opgaver så som rydning af sne samt spredning af salt eller grus på fortove og offentlige pladser foran din ejendom. Det er nemlig foreningens ansvar at sørge for dette.

Det kan ikke nytte noget at vente med snerydning, grusning eller saltning – disse opgaver skal løses så hurtigt som muligt efter at sneen er faldet eller isen har dannes sig. Ellers kan der hurtigt ske de at en sagesløs fodgænger falder og brækker et eller andet foran din ejendom. Og så står foreningen til bøder og måske endda en forsikrings sag.

Derfor er det hverken tilrådeligt eller forsvarligt at overlade dette ansvar til beboerne. Der kan hurtigt ske det at vedkommende som har tur ”glemmer” sin pligt. Så bliver fortovet ikke ryddet for sne, og der bliver ikke spredt salt den dag – med oven for nævnte konsekvenser til følge.

Med en vicevært til hjælp kan du være sikker på at opgaven løses hurtigt og effektivt. Du slipper for risikoen forbundet med manglende snerydning, grusning eller slatning, og kan samtidig glæde dig over smukt ryddede og let fremkommelige fælles arealer.

Du kan få en aftale om stabil vicevært service via Dahlin Ejendomsservice ApS – læs mere på https://dahlin-ejendomsservice.dk/vicevaert/.